Specialisaties

Onze specialisaties

Onze doelgroep is met name het regionale MKB en de ZZP’ers. Doordat de contacten tegenwoordige veelal verlopen via internet en telefoon krijgen wij tegenwoordig steeds vaker klanten op grotere afstand van Blijham. Binnen onze doelgroep zijn er enkele bedrijfstakken waarin wij meer dan gemiddeld actief zijn, hierbij moet u denken aan:

detailhandel
transportondernemingen
kapsalons
bouwbedrijven en bouwgerelateerde ondernemingen
uitvaartverenigingen

Wat doen we niet?

Als je weet waar je goed in bent dan moet je ook weten waar je minder goed in bent.

Landbouw

Binnen de landbouw doen wij geen werkzaamheden voor akkerbouwers en veehouders. De reden hiervoor is dat voor deze ondernemers een aantal specifieke regels en voorwaarden van toepassing is (bijvoorbeeld milieuwetgeving) waarvan wij van mening zijn dat je de advisering niet goed kunt doen als je hierin niet gespecialiseerd bent. Alle andere ondernemers in de landbouw zijn uiteraard welkom (bijvoorbeeld loonwerkers e.d.).

Controleplichtige ondernemingen

Wij verrichten alleen samenstellingsopdrachten. Als uw onderneming wettelijk controleplichtig is dan doen wij binnen onze onderneming niet het controlegedeelte. U kunt wel het geheel door ons laten verzorgen waarbij wij dan het controledeel laten uitvoeren door één van de accountants uit ons netwerk.