Home

Welkom op de site van Accountantskantoor Blijborg!

We willen proberen om via de site duidelijk te maken wie we zijn, wat we doen en vooral hoe we het doen. Voor veel ondernemers is de administratie en alles wat daarbij hoort het vervelendste deel van het ondernemen. Wij willen dit verlichten of zelfs volledig uit handen nemen. Daarnaast zorgen wij voor een efficiënte en betrouwbare jaarrekening en belastingaangifte zodat u ook daar geen omkijken naar heeft. En dit alles tegen zeer concurrende tarieven!

Onze werkwijze is gebaseerd op de Groninger mentaliteit: nuchter, objectief, recht door zee en vooral geen onnodige producten verkopen!

Ons motto

Bij ons krijgt u de ervaring en deskundigheid van een groot kantoor tegen het tarief van een klein kantoor.

Huisartsfunctie

“Huisartsfunctie”: dit is de mooiste benaming voor de werkzaamheden van de accountant. Wat uw huisarts is voor uw gezondheid dat is uw accountant voor het welzijn van uw onderneming. De jaarrekening is dan de jaarlijkse check hoe het staat met de levensvatbaarheid van uw onderneming.  Bij alle financiële, fiscale of economische vragen neemt u contact op met uw accountant, wij kunnen u altijd helpen met de oplossing. En net als een huisarts kunnen we het meeste zelf en soms zullen we u doorverwijzen naar een specialist, bijvoorbeeld een notaris, pensioenadviseur of een andere deskundige uit ons netwerk. Uw voordeel is dat wij in dat geval de vraag goed kunnen formuleren waardoor dure uren van een specialist worden beperkt.

Belastingdienst

Ook de belastingdienst en uw bankier zullen blij zijn als u kiest voor een betrouwbaar accountantskantoor. Met name de belastingdienst zal u minder lastig vallen als uw cijfers afkomstig zijn van een goed bekend staand kantoor. Wij zullen u voor reguliere belastingaangiften ook nooit vragen om uw DigiD of uw electronische handtekening, alle belastingaangiften worden door ons ingediend onder onze kantoorlicentie zodat de belastingdienst ook kan zien dat wij de intermediair zijn.

Kwaliteit

Wij zijn aangesloten bij de twee grootste beroepsorganisaties op ons vakgebied in Nederland, te weten NBA (accountants) en RB (belastingadviseurs). Beide organisaties zijn per 1 januari 2011 ontstaan na fusie van respectievelijk NOvAA/NIvRA en RB/NFB. Aansluiting bij deze organisaties is alleen mogelijk voor leden die de respectievelijke beroepsopleidingen hebben voltooid en daarnaast voldoen aan de verplichte jaarlijkse bijscholing voor aangesloten leden. Tevens worden aangesloten kantoren periodiek getoetst op een groot aantal punten. U kunt er daarom op vertrouwen dat aangesloten kantoren voldoen aan alle eisen die de ondernemer kan stellen aan zijn accountant. De accountantstitel is beschermd in Nederland, alleen NBA leden mogen deze titel voeren. Iedereen mag zich boekhouder/administrateur noemen, ongeacht de opleiding. Dat kan betekenen dat u bij een administratiekantoor niet zeker weet of uw belangen goed behartigd worden. Kies daarom bij voorkeur voor een gekwalificeerd kantoor dat lid is van de NBA, u zult er geen spijt van krijgen!

Klant login

Ga naar de klant login.