Het samenstellen van uw jaarrekening

Het samenstellen van uw jaarrekening

Wij verzorgen voor al onze zakelijke relaties de jaarrekening. Voor zeer kleine ondernemingen kan dit betekenen een eenvoudige balans en winst- en verliesrekening met een zeer beperkte toelichting.

Voor de meeste mkb-ondernemingen hanteren wij een standaardrapport met een jaarrekening (balans, winst- en verliesrekening en een uitgebreide toelichting), meerjarenoverzichten van omzet, marge en resultaat, kasstroomoverzichten etc. Wij maken daarbij gebruik van software van MLE.

Dit geheel wordt op correcte en zorgvuldige wijze ingebonden in onze eigen rapportomslagen en voorzien van een samenstellingsverklaring aan u verstrekt.

Voor besloten vennootschappen verzorgen wij uiteraard ook de vereiste publicatiestukken (SBR) ten behoeve van de Kamer van Koophandel.

Lees verder

Het voeren van uw administratie

Het opstellen van tussentijdse cijfers

Het verzorgen van alle voorkomende belastingaangiften

Advisering over fiscale en economische problemen

Het opstellen van prognoses

Het opstellen van ondernemingsplannen