Het opstellen van prognoses

Prognoses

Prognoses en met name meerjarenprognoses zijn steeds vaker ook in het midden- en kleinbedrijf een sturend element voor de ondernemer. Een meerjarenprognose beslaat meestal een periode van drie of vier jaren. Het opstellen van een dergelijke prognose vereist een deugdelijke samenwerking tussen de adviseur en de ondernemer.

Ook een ondernemer die voor een belangrijke investering staat en/of de financiering wil aanpassen doet er goed aan een meerjarenprognose met diverse scenario’s op te stellen. Uw bankier zal het zeker op prijs stellen!

Wij beschikken over de kennis en de software om een goede prognose op te stellen.

Lees verder

Het voeren van uw administratie

Het samenstellen van uw jaarrekening

Het opstellen van tussentijdse cijfers

Het verzorgen van alle voorkomende belastingaangiften

Advisering over fiscale en economische problemen

Het opstellen van ondernemingsplannen