Het opstellen van ondernemingsplannen

Ondernemingsplannen

Een ondernemingsplan is een must voor iedere startende ondernemer. Hierin laat de ondernemer zien wat hij wil gaan doen, hoe hij het wil doen, waarom de onderneming levensvatbaar is, hoe het financieel zal gaan etc.

Ook bestaande ondernemers in het mkb zouden er goed aan doen eens per bijvoorbeeld twee of drie jaar een ondernemingsplan op te stellen. Hierdoor ontstaat meestal een goed inzicht in de onderneming en de potentiële kansen en bedreigingen.

Wij kunnen zowel de startende als de gevestigde ondernemer bijstaan bij het opstellen van het ondernemingsplan. Meestal is dit een samenwerking waarbij de algemene gegevens en de omschrijving van de onderneming door de ondernemer wordt gedaan en wij zorgen voor de cijfermatige onderbouwing.

Lees verder

Het voeren van uw administratie

Het samenstellen van uw jaarrekening

Het opstellen van tussentijdse cijfers

Het verzorgen van alle voorkomende belastingaangiften

Advisering over fiscale en economische problemen

Het opstellen van prognoses